Planlar

Plan, bağlı olduğu bir üst doküman içinde, faaliyetlerin yürütülmesine yönelik sorumlu(lar), uygulamanın tahmini zamanı ve gerekli diğer bilgilerin belirlenerek, diğer ilgili kişilerin haberdar edilmesini sağlayan doküman türüdür.