Prosedürler

Prosedür, kuruluştakii birden fazla bölümlerin/kişilerin katılımı ile gerçekleşen faaliyetlerde, her bir faaliyetin uygulama sırasını, her bir faaliyetten sorumlu bölüm ya da kişiyi belirten ve faaliyetlerle bölümler arası ilişkileri açıklayan dokümandır. Dokümante edilmiş prosedürler gerekli bilgiyi içermeli ve kendine özgü bir kimlik bilgisine sahip olmalıdır. Dokümante edilmiş prosedürler, bir faaliyetin nasıl yapıldığını tarif eden çalışma talimatlarına atıfta bulunabilir. Dokümante edilmiş prosedürler, genellikle, farklı fonksiyonları kapsayan faaliyetleri açıklar, çalışma talimatları ise, genellikle, bir fonksiyon içindeki görevlere uygulanır. Dokümante edilmiş prosedürün, gözden geçirildiğinin ve onaylandığının delili, revizyon durumu ve tarihi gösterilmelidir. Yapılan değişiklikler dokümanın veya uygun eklerinin üzerinde belirtilmelidir.

Prosedür İçeriği aşağıdaki şekilde olabilir.

1.Başlık

2.Amaç

3.Kapsam

4.Sorumluluk ve Yetki

5.Faaliyetlerin Açıklanması

6.Kayıtlar

7.Ekler (Varsa)